Du som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare är du den viktigaste personen i ditt barns liv. Därför är du viktig för oss. Vi vill gärna ha en öppen och nära kommunikation med dig.

Vi ser barnet, föräldrar/vårdnadshavare, familjen och pedagogerna som lika viktiga delar i vår verksamhet. Vi försöker att skapa olika tillfällen att mötas; utvecklingssamtal, föräldramöten, månadsbrev och daglig god kontakt vid hämtning och lämning. Vårt mål är att både barn och föräldrar ska kännas sig trygga i vår verksamhet. Du är alltid välkommen med dina frågor och synpunkter på vår verksamhet.