Om oss

På våra förskolor vill vi bidra till att skapa ett samhälle med människor som tar plats och vet att de är viktiga, som engagerar sig i olika sammanhang på ett positivt sätt.

Våga språnget – vinn världen!

Våra förskolor är en plats för ditt barn att våga. Våga leka och fantisera. Våga göra misstag och prova nytt. Våga testa olika roller i små och stora sammanhang, med fler kamrater och fler vuxna. 

Våga språnget – vinn världen!

När jag blir sedd och hörd blir jag trygg.

När jag är trygg, vågar och kan jag se andra.

När jag är tillsammans med andra,

tar jag ansvar och känner mig delaktig.

När jag är delaktig, känner jag lust och glädje.

Då lär jag mig för livet!

Tillsammans skapar vi en

demokratisk förskola att längta till.

Fakta om oss

På Stattena förskola finns fyra avdelningar: Grön, Blå, Röd och Gul. På avdelning Röd och Gul går de yngre barnen. På avdelning Blå och Grön går de äldre barnen. Vi arbetar i samarbetslag med en yngre och en äldrebarnsavdelning.

Välkommen är vårt värdeord på alla våra förskolor.