Så arbetar vi

På Stattena förskola arbetar vi mycket med våra lärmiljöer och lär genom att arbeta med projekt som fångar barnens intressen.

Lärmiljöer som utmanar

I vår lärmiljö skapar vi många olika mötesplatser som bjuder in till kommunikation och samarbete. Lärmiljön stödjer att barnen utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Våra barn ska få möjlighet att möta miljöer som bjuder in till fantasi, bygg och konstruktion, skapande i verkstad och ateljé. De ska mötas av digitala miljöer och digitala verktyg. Vår utemiljö ska också bjuda in till möten och spännande material.

I våra förskolor får barn genom lek möjlighet att prova sina erfarenheter och utveckla sin fantasi och kreativitet. Barnen lär känna sig själv och sin omvärld. I leken kan vi känna glädje tillsammans.

Projekt som fångar barnens nyfikenhet

För att barnen ska få lära i meningsfulla sammanhang arbetar vi tillsammans i projekt I projekten skapas tillfälle för barnen att uttrycka sig på olika sätt. Vi samtalar och möts genom  uttrycksformer som till exempel musik, drama, tecknande. På S:t Jörgen och Tågaborg förskolor  arbetar vi med en gemensam projektrubrik under en längre tid. Barn och pedagoger fördjupar sig i olika projekt utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Detta medför att vi  skapar gemensamma upplevelser som vi kan samtala och reflektera över. För att varje barn ska få möjlighet att föra fram sina tankar och lyssna in sina kamrater får barnen också möta varandra i mindre grupper.

Pedagogisk dokumentation som utvecklar lärandet

Genom den pedagogiska dokumentationen, observation, reflektion och analys kan vi upptäcka vad som väcker barnens intresse. Det som barnet lyfter fram som intressant fortsätter vi bygga vidare på tillsammans. I projekt får barnen möjlighet att utveckla sina tankar , idéer och olika lösningar tillsammans med andra. Våra barn ska uppleva att de ingår i en gemenskap där man måste visa respekt och inkludera, oavsett åsikter och inställning.