search error_outline

Grundsyn

Barnsyn

Som pedagog är det viktigt att se det kompetenta och nyfikna barnet som har viljan och lusten att lära. Vi vill att barnen utvecklar sin förmåga att iaktta och reflektera. De skall uppmuntras till att fördjupa sig i en fråga och söka svar och lösningar. I den skapande leken får barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.

Kunskapssyn

Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Vi vill ta vara på barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter.

Pedagogsyn

Vår pedagogsyn står för att vara rättvis, deltagande och aktiv samt vara en vägledare för barnen som uppmuntrar, visar glädje och värme.