På avdelningarna

Hos oss  uppmuntras barnen att tänka och reflektera. Vi har samling varje dag där vi utför någon aktivitet med barnen såsom sagor, matematik eller temaverksamhet. En dag i veckan har vi rörelse i stora lekhallen.

Att inte ge färdiga svar är en devis som vi arbetar efter. Att lära genom lek samt att ha roligt och känna trygghet och visa empati är viktiga grundpelare för oss. I den pedagogiska verksamheten lägger vi särskild vikt vid den sociala samvaron, språket, matematik, skapande och utevistelse. Vi lägger också stor vikt vid språket. Därför läser vi mycket böcker, flanosagor, språkpåsar, sjunger, läser rim och ramsor med mera.

Den dagliga utevistelsen är mycket viktig för kroppen och hälsan. Ofta promenerar vi till exempel till Pålsjö skog eller någon lekplats i närheten. Vi gör också besök i Fredriksdalsparken och går till stranden ibland. Dessutom sover alla yngre barn utomhus på vårt nya överbyggda trädäck som är byggt av miljövänligt lärkträ.

För att känna gemenskap och bli en bra kamrat lär vi barnen att visa hänsyn och respektera varandras olikheter. På Stattena förskola ska alla barn och föräldrar känna trygghet och trivsel. Att barnen känner trygghet är en av våra grundpelare på vår förskola.