search error_outline

Trygghet och trivsel

För att känna gemenskap och bli en bra kamrat lär vi barnen att visa hänsyn och respektera varandras olikheter. På Stattena förskola ska alla barn och föräldrar känna trygghet och trivsel. Att barnen känner trygghet är en av våra grundpelare på vår förskola.